Stand van zaken ontwikkeling Marserf

Afgelopen tijd is onderzocht hoe het Marserf invulling kan krijgen. Daarbij is gekeken of het plan voor de 15 vrije sector huurwoningen nog steeds past bij de huidige situatie. Het college heeft er voor gekozen zo dicht mogelijk bij het oorspronkelijke plan te blijven, waarbij mogelijk wel een combinatie gemaakt wordt tussen vrije sector huurwoningen en betaalbare koopwoningen. Dit voorstel wordt verder uitgewerkt en in februari voorgelegd aan de Raad. Als de Raad het met dit voorstel instemt zal de uitvraag aan ontwikkelaars kunnen starten in het voorjaar van 2021.

Meld je aan voor de nieuwsbrief