Verdeeld over verschillende erven komen 100 sociale huurwoningen, waaronder 20 zorgwoningen. Dit aanbod is een ontwikkeling van woningcorporatie Woontij.

In De Tuunen vindt ieder zijn plek
In de plannen voor Buurtskap de Tuunen is ook ruimte voor 20 zorgwoningen. Een mooie aanvulling in de buurt. Er zijn 10 zorgwoningen bestemd voor ‘Het Huis van Tante Jans’. Vaste zorgmedewerkers bieden hier 24-uurs zorg en begeleiding voor dementerende ouderen die nog zelfstandig wonen. En er zijn 10 zorgwoningen voor ‘De Novalishoeve’. Hier kunnen jongeren begeleid wonen. Het team van Novalishoeve helpt ze met huishoudelijke en administratieve taken, of komen langs voor een praatje aan huis.

Planning
De eerste woningen op het Kadijkserf zijn opgeleverd. De volgende erven worden gefaseerd afgerond en opgeleverd. Volgende fase is het plaatsen en opleveren van de woningen op het Tuinerf.

  • Van 14 t/m 25 februari konden woningzoekenden zich inschrijven voor de sociale huurwoningen.
  • Inmiddels zijn alle inschrijvingen beoordeeld aan de hand van de gestelde voorwaarden.
  • Alle sociale huurwoningen zijn vervolgens toegewezen.

Meer informatie
Voor meer informatie over de sociale huurwoningen en hoe u hiervoor in aanmerking kunt komen kunt u kijken op de website van Woontij. Of bekijk de online brochure met informatie over o.a. type woningen, planning en voorwaarden.

Het Huis van Tante Jans wordt mede mogelijk gemaakt door de Leader subsidie:

Meld je aan voor de nieuwsbrief
Gemeente Texel