Verdeeld over verschillende erven komen 100 sociale huurwoningen, waaronder 20 zorgwoningen. Dit aanbod is een ontwikkeling van woningcorporatie Woontij.

 In De Tuunen vindt ieder zijn plek
Alle huurwoningen in De Tuunen zijn inmiddels opgeleverd en worden bewoond. De oplevering verliep gefaseerd. Ook op het Nieuwe Marserf  (gesitueerd langs de Marsweg) zijn de Visserswoningen opgeleverd. Het is gelukt om, na het faillissement van PlekVoor die deze woningen zou leveren, de woningen die al bijna gereed waren af te bouwen en te plaatsen. Ook de erftuinen, hagen en paden zijn klaar.

Zorgwoningen Huis van Tante Jans en Novalishoeve
Verdeeld over De Tuunen is er ruimte voor zorgwoningen. Er zijn 10 zorgwoningen bestemd voor ‘Het Huis van Tante Jans’. Vaste zorgmedewerkers bieden hier 24-uurs zorg en begeleiding voor dementerende ouderen die nog zelfstandig wonen. En er zijn 10 zorgwoningen voor ‘De Novalishoeve’, waarvan 6 op het Hoekerf en 4 elders in De Tuunen. Hier kunnen jongeren begeleid wonen. Het team van Novalishoeve helpt ze met huishoudelijke en administratieve taken, of komen langs voor een praatje aan huis.

Het Huis van Tante Jans wordt mede mogelijk gemaakt door de Leader subsidie:

Meld je aan voor de nieuwsbrief