Verdeeld over verschillende erven komen 100 sociale huurwoningen, waaronder 20 zorgwoningen. Dit aanbod is een ontwikkeling van woningcorporatie Woontij.

In De Tuunen vindt ieder zijn plek
In de plannen voor Buurtskap de Tuunen is ook ruimte voor 20 zorgwoningen. Een mooie aanvulling in de buurt. Er zijn 10 zorgwoningen bestemd voor ‘Het Huis van Tante Jans’. Vaste zorgmedewerkers bieden hier 24-uurs zorg en begeleiding voor dementerende ouderen die nog zelfstandig wonen. En er zijn 10 zorgwoningen voor ‘De Novalishoeve’. Hier kunnen jongeren begeleid wonen. Het team van Novalishoeve helpt ze met huishoudelijke en administratieve taken, of komen langs voor een praatje aan huis.

Planning
Achter de schermen wordt gewerkt aan de voorbereidingen. Het is de bedoeling dat de eerste woningen worden geplaatst in het tweede kwartaal van 2019 en dat voor de zomer de eerste bewoners in De Tuunen kunnen gaan wonen.

  • Op 13 februari 2019 organiseerde Woontij een informatiemarkt in Stayokay voor geïnteresseerden huurders. Alle woningzoekenden die in hun zoekprofiel hebben aangegeven een woning op Texel te zoeken kregen via de mail een uitnodiging.
  • Van 14 t/m 25 februari konden woningzoekenden zich inschrijven voor de sociale huurwoningen.
  • Vervolgens zijn alle inschrijvingen beoordeeld aan de hand van de gestelde voorwaarden.
  • Momenteel vindt de keuze en toewijzing van de sociale huurwoningen plaats.

Meer informatie
Voor meer informatie over de sociale huurwoningen en hoe u hiervoor in aanmerking kunt komen kunt u kijken op de website van Woontij. Of bekijk de online brochure met informatie over o.a. type woningen, planning en voorwaarden.

Meld je aan voor de nieuwsbrief
Gemeente Texel