In de Buurtskap de Tuunen wonen mensen die een beetje anders denken. Je woont in een groene omgeving en de natuur is dichtbij. Je draagt je steentje bij aan het buurtskap. Je hebt een grote tuin samen, en zelf een kleine. Je parkeert uit het zicht. En deelt je schuur en erf. Daar zijn we buren voor.

Het landschap van Buurtskap de Tuunen

Het landschap van De Tuunen is opgedeeld in zeven erven. Per woonerf bepalen buren straks de inrichting van bijvoorbeeld de tuinen en sfeer. Buiten de contouren […]

Wonen in een Texels landschap

Ontwerp een plan voor een duurzame wijk. En zorg ervoor dat de woningen aangepast kunnen worden als de woonvraag verandert. Met deze opgave van de gemeente […]

Vraag en antwoord

Waar bevindt Buurtskap de Tuunen zich precies?

De Tuunen bevindt zich ter hoogte van de Marsweg en de Kadijksweg aan de oostkant van Den Burg. Zie de plankaart.

Wanneer is de bouw van Buurtskap de Tuunen klaar?

Oplevering van de woningen in Buurtskap de Tuunen vindt gefaseerd plaats vanaf eind 2018. Dit zijn in eerste instantie de sociale huurwoningen van Woontij. De bouw van de eerste vrije-sector woningen start naar verwachting in de eerste helft 2019. Het is de bedoeling dat de wijk snel wordt gebouwd. Afronding van de werkzaamheden is gepland voor 2020.

Waar en wanneer kan ik mij aanmelden voor een sociale huurwoning in Buurtskap de Tuunen?

De sociale huurwoningen worden verhuurd door Stichting Woontij. Meer informatie hierover vindt u op de website van Woontij.

Impressie Buurtskap de Tuunen

Gemeente Texel
Meld je aan voor de nieuwsbrief