Vraag en antwoord

Waar bevindt Buurtskap de Tuunen zich precies?

De Tuunen bevindt zich ter hoogte van de Marsweg en de Kadijksweg aan de oostkant van Den Burg. Zie de plankaart.

Wat voor soort woningen worden er in De Tuunen gebouwd?

De wijk krijgt een grote variatie aan woningen. Bekijk hier het volledige aanbod.

Waar en wanneer kan ik mij aanmelden voor een sociale huurwoning in Buurtskap de Tuunen?

De sociale huurwoningen worden verhuurd door stichting Woontij. Meer informatie hierover vindt u op de website van Woontij of in het online magazine.

Waar en wanneer kan ik mij aanmelden voor een vrije-sector huurwoning?

De verhuur van de vrije-sector huurwoningen gaat via de ontwikkelaar die de huurwoningen bouwt. In de zomer van 2019 nodigt de gemeente ontwikkelaars uit om een aanbieding te doen. Over het resultaat en de start inschrijving wordt u via deze website op de hoogte gehouden wanneer daar meer over bekend is.

Hoeveel koopwoningen komen er in De Tuunen?

In totaal komen er 25 koopwoningen beschikbaar in De Tuunen. Hiervan worden er 15 gebouwd op ’t Erf van Burg (voorheen het Knooperf) door projectontwikkelaar KRKTR. De andere 10 koopwoningen worden door toekomstige bewoners zelf gebouwd in de vorm van collectief particulier opdrachtgeverschap. De gemeente is hiervoor in overleg met verschillende gegadigden.

Wat kosten de koopwoningen?

De vanaf prijs van de 15 koopwoningen is bekend. Informatie over de 15 woningen staat op de website van KRKTR projectontwikkeling: www.heterfvanburg.nl.

De woningen hebben een woonoppervlakte van circa 130 m2 tot 180 m2.

U kunt ook terecht bij KRKTR voor de laatste informatie over het project.

Kan ik me aanmelden voor een koopwoning?

De aanmelding voor de 15 woningen op het ’t Erf van Burg (voorheen Knooperf) is gestart. Kijk voor  meer informatie op www.heterfvanburg.nl.

De andere 10 koopwoningen worden door toekomstige bewoners zelfgebouwd in de vorm van collectief particulier opdrachtgeverschap. De gemeente is hiervoor in overleg met verschillende gegadigden.

Zie ook de vraag: Wat is collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO)?

Waarom worden er 10 woningen gebouwd in de vorm van collectief particulier opdrachtgeverschap?

In het plan is ruimte voor 2 twee-onder-een-kap woningen en 6 tiny houses op één erf. Voor het realiseren van beide woningtypen is samenwerking tussen particulieren nodig. Deze particulieren treden op als collectief naar de gemeente voor de koop van de grond. Als collectief geven ze ook opdracht aan een architect voor het ontwerpen van de woningen en aan een aannemer voor de bouw van de woningen.

Wat is collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO)?

Collectief particulier opdrachtgeverschap(CPO) is een vorm van projectontwikkeling waarbij toekomstige bewoners zelf gezamenlijk opdrachtgever zijn voor de bouw van hun eigen nieuwbouwproject. Een groep mensen koopt met elkaar bouwgrond van de gemeente Texel en stemt in overleg met elkaar de bouw af, hoe de huizen op het kavel komen te staan, hoe ze eruit zien, wie gaat bouwen. En of er bijvoorbeeld een gezamenlijke schuur komt.

De provincie Noord-Holland vervult de rol van aanjager en kennismakelaar op het gebied van CPO. Op de website van de provincie Noord-Holland kunt u veel informatie over een CPO vinden: www.noord-holland.nl

Wat is een tiny house?

Een tiny house is een kleine woning met een minimale ecologische voetafdruk. De tiny houses in Buurtskap de Tuunen hebben een bruto footprint van maximaal 40 m2 (GBO, 35 m2.).

Waar en wanneer kan ik mij aanmelden voor de aankoop van een tiny house?

De gemeente wil het kavel voor de 6 tiny houses uitgeven aan een collectief van particulier opdrachtgevers. De gemeente is hiervoor in overleg met een collectief. Zij zijn volop bezig met de voorbereiding van hun CPO-project. CPO betekent Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Je bouwt met elkaar aan een erf, stemt het ontwerp af en richt samen het erf in.

Het collectief zoekt mensen die op een reservelijst willen staan. Mocht één van de mensen in het collectief af moeten haken, dan kan een volgende zijn of haar plaats innemen. Wilt u graag een tiny house bouwen in Buurtskap De Tuunen, én bent u geïnteresseerd in CPO, dan kunt u zich aanmelden voor de achtervanglijst. Geïnteresseerden kunnen mailen naar: tinyhousesdetuunen@gmail.com.

Wat is de status van het CPO voor de vier zelfbouwwoningen (2x 2 onder 1 kap)?

CPO De Tuunen is gestart met het ontwerpproces voor de bouw van 4 zelfbouwwoningen (2x 2 onder 1 kap) in Buurtskap de Tuunen. CPO betekent Collectief Particulier Opdrachtgeverschap; een groep mensen koopt met elkaar bouwgrond van de gemeente Texel en stemt in overleg met elkaar de bouw af, hoe de huizen op het kavel komen te staan, hoe ze eruit zien, wie gaat bouwen. En of er bijvoorbeeld een gezamenlijke schuur komt. Peter Visch, van Ing. Jan Duin Makelaardij, begeleidt de vorming van het collectief.

Komen er ook woningen voor invalide in Buurtskap de Tuunen?

Er komen geen speciale woningen voor invaliden in De Tuunen. Wel zijn de sociale huurwoningen van Woontij gelijkvloers, de zogenaamde woon-altijd-woningen.

Voor de koopwoningen geldt dat deze zelf ontworpen worden, dus daar zijn wel mogelijkheden om aanpassingen in de woning door te voeren.

Wanneer is de bouw van Buurtskap de Tuunen klaar?

Oplevering van de woningen in Buurtskap de Tuunen vindt gefaseerd plaats. Dit zijn in eerste instantie de sociale huurwoningen van Woontij. De bouw van de eerste vrije-sector woningen volgt daarna. De exacte planning is afhankelijk van het bestemmingsplan. Wanneer deze onherroepelijk is kunnen de sociale huurwoningen geproduceerd worden. De gemeente en Woontij streven ernaar om vanaf het tweede kwartaal 2019 te starten met zowel de plaatsing van woningen als het klaarmaken van de directe omgeving van die woningen.

In hoeverre houdt de gemeente rekening met de waterhuishouding in de bestaande wijk De Volmolen?

De grond in de nieuwe wijk Buurtskap de Tuunen wordt opgehoogd. Dit heeft geen effecten op de waterhuishouding in de bestaande wijk De Volmolen. Het grondwaterpeil blijft ongewijzigd.

De bovenlaag wordt na aanleg van het plan doorgewerkt om de doorlaatbaarheid te verbeteren. Ook worden er in de nieuwe wijk sloten en wadi’s aangelegd. Een wadi is een systeem voor opvang en geleidelijke afvoer van hemelwater. Naast de vele afwateringssloten en wadi’s wordt er ook drainage aangebracht. De combinatie van deze elementen zorgt voor een juiste afvoer van het water. Het water gaat het gebied uit via de Jan Ayesloot.

Zijn de nieuwe woningen bereikbaar met de auto?

Ja, het is mogelijk om dicht bij de woning te komen met de auto. Het parkeren gebeurt op een aantal centrale plekken in de wijk. Ongeveer de helft van de woningen wordt voor autoverkeer ontsloten via de Vuurvlinder. Aan de Kadijksweg komt 1 ontsluiting. Op de Marsweg komen 2 ontsluitingen. De positie van de woningen, parkeerplaatsen en ontsluitingen kunt u terugvinden op de plankaart.

Wat gebeurt er met de bestaande sloot aan de kant van De Volmolen?

Deze watergang wordt verlegd. Het schone water dat deze sloot voedt wordt verder het plangebied ingevoerd om een schoon en aantrekkelijk watermilieu in het gehele plangebied te creëren. De nieuwe watergang langs De Volmolen krijgt de vorm van een wadi. Een sloot is op die plek niet goed te beheren. Een wadi is een systeem voor opvang en geleidelijke afvoer van hemelwater.

Wat voor een soort groenvoorzieningen komen er in de Tuunen?

De Tuunen wordt een groene wijk met diverse bosbeplanting, bomen en een bosperceel in het hart van de wijk.

Heeft u een andere vraag?

Staat uw vraag er niet tussen? Mail dan uw vraag naar detuunen@texel.nl of deel uw vraag via het contactformulier.

Meld je aan voor de nieuwsbrief
Gemeente Texel