Vraag en antwoord

Waar bevindt Buurtskap de Tuunen zich precies?

De Tuunen bevindt zich ter hoogte van de Marsweg en de Kadijksweg aan de oostkant van Den Burg. Zie de plankaart.

Wat voor soort woningen worden er in De Tuunen gebouwd?

De wijk krijgt een grote variatie aan woningen. Bekijk hier het volledige aanbod.

Waar en wanneer kan ik mij aanmelden voor een sociale huurwoning in Buurtskap de Tuunen?

Op dit moment zijn alle huurwoningen van Woontij in De Tuunen toegewezen. U kunt zich niet meer aanmelden voor een sociale huurwoning.

Wilt u in aanmerking komen voor een huurwoning van Woontij? Dan is het belangrijk dat u ingeschreven bent als woningzoekende zodat u kunt reageren op het aanbod.

Waar en wanneer kan ik mij aanmelden voor een vrije-sector huurwoning?

De verhuur van de vrije-sector huurwoningen gaat via de ontwikkelaar die de huurwoningen bouwt.

Over de start inschrijving voor het Marserf wordt u via deze website op de hoogte gehouden. Zie ook de aanbodpagina over het Marserf.

Texel heeft weer een huisvestingsverordening. Wat betekent de huisvestingsverordening voor de woningen in De Tuunen?

Sinds zaterdag 5 oktober is de huisvestingsvergunning verplicht voor woningen met een huur tot € 720,42 (in 2019) en koopwoningen met een prijs tot € 600.000,-.

De woningen van het Erf van Burg (voorheen Knooperf) vallen onder de overgangsregeling. Dat betekent dat de eerste bewoners van deze woningen geen huisvestingsvergunning nodig hebben. Eventuele volgende bewoners wel.

Via deze link kunt u precies alle voorwaarden nalezen: huisvestingsverordening

Kan ik me aanmelden voor een koopwoning?

De verkoop van de 17 koopwoningen op het ‘t Erf van Burg (voorheen Knooperf) is gestart op 4 februari 2020. Alle woningen zijn inmiddels verkocht. Kijk voor meer informatie op www.heterfvanburg.nl.

De andere 10 koopwoningen worden door toekomstige bewoners zelfgebouwd in de vorm van collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Deze woningen zijn verkocht.

Zie ook de vraag: Wat is collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO)?

Waarom worden er 10 woningen gebouwd in de vorm van collectief particulier opdrachtgeverschap?

In het plan is ruimte voor 2 twee-onder-een-kap woningen en 6 tiny houses op één erf. Voor het realiseren van beide woningtypen is samenwerking tussen particulieren nodig. Deze particulieren treden op als collectief naar de gemeente voor de koop van de grond. Als collectief geven ze ook opdracht aan een architect voor het ontwerpen van de woningen en aan een aannemer voor de bouw van de woningen.

Wat is collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO)?

Collectief particulier opdrachtgeverschap(CPO) is een vorm van projectontwikkeling waarbij toekomstige bewoners zelf gezamenlijk opdrachtgever zijn voor de bouw van hun eigen nieuwbouwproject. Een groep mensen koopt met elkaar bouwgrond van de gemeente Texel en stemt in overleg met elkaar de bouw af, hoe de huizen op het kavel komen te staan, hoe ze eruit zien, wie gaat bouwen. En of er bijvoorbeeld een gezamenlijke schuur komt.

De provincie Noord-Holland vervult de rol van aanjager en kennismakelaar op het gebied van CPO. Op de website van de provincie Noord-Holland kunt u veel informatie over een CPO vinden: www.noord-holland.nl

Wat is een tiny house?

Een tiny house is een kleine woning met een minimale ecologische voetafdruk. De tiny houses in Buurtskap de Tuunen hebben een bruto footprint van maximaal 40 m2 (GBO, 35 m2.).

Waar en wanneer kan ik mij aanmelden voor de aankoop van een tiny house?

De gemeente heeft het kavel voor de 6 tiny houses uitgeven aan een collectief van particulier opdrachtgevers (CPO).  CPO betekent Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Je bouwt met elkaar aan een erf, stemt het ontwerp af en richt samen het erf in.

Het collectief heet CPO Kleine Vos en is op dit moment aan de slag met de bouw van de eerste tiny houses in De Tuunen.

Op dit moment is er binnen CPO Kleine Vos geen plaats beschikbaar voor een tiny house.

Wat is de status van het CPO voor de vier zelfbouwwoningen (2x 2 onder 1 kap)?

De bouw van deze woningen gebeurt door CPO de Tuunen. De tweekappers zijn gebouwd en opgeleverd. De bewoners wonen inmiddels in hun woning.

CPO betekent Collectief Particulier Opdrachtgeverschap: een groep mensen koopt met elkaar bouwgrond van de gemeente Texel en stemt in overleg met elkaar de bouw af.

Komen er ook woningen voor invalide in Buurtskap de Tuunen?

Er komen geen speciale woningen voor invaliden in De Tuunen. Wel zijn de sociale huurwoningen van Woontij gelijkvloers, de zogenaamde woon-altijd-woningen.

Voor de koopwoningen geldt dat deze zelf ontworpen worden, dus daar zijn wel mogelijkheden om aanpassingen in de woning door te voeren.

Wanneer is de bouw van Buurtskap de Tuunen klaar?

Oplevering van de woningen in Buurtskap de Tuunen vindt gefaseerd plaats. Dit zijn in eerste instantie de sociale huurwoningen van Woontij. De bouw van de andere woningen volgt daarna. Alle sociale huurwoningen zijn inmiddels opgeleverd en bewoond, evenals de 2-onder-1 kapwoningen. Op dit moment wordt gewerkt aan de bouw van de koopwoningen op ‘t Erf van Burg en plannen voor de koop- en huurwoningen op het Marserf.

In hoeverre houdt de gemeente rekening met de waterhuishouding in de bestaande wijk De Volmolen?

De grond in de nieuwe wijk Buurtskap de Tuunen wordt opgehoogd. Dit heeft geen effecten op de waterhuishouding in de bestaande wijk De Volmolen. Het grondwaterpeil blijft ongewijzigd.

De bovenlaag wordt na aanleg van het plan doorgewerkt om de doorlaatbaarheid te verbeteren. Ook worden er in de nieuwe wijk sloten en wadi’s aangelegd. Een wadi is een systeem voor opvang en geleidelijke afvoer van hemelwater. Naast de vele afwateringssloten en wadi’s wordt er ook drainage aangebracht. De combinatie van deze elementen zorgt voor een juiste afvoer van het water. Het water gaat het gebied uit via de Jan Ayesloot.

Zijn de nieuwe woningen bereikbaar met de auto?

Ja, het is mogelijk om dicht bij de woning te komen met de auto. Het parkeren gebeurt op een aantal centrale plekken in de wijk. Ongeveer de helft van de woningen wordt voor autoverkeer ontsloten via de Vuurvlinder. Aan de Kadijksweg komt 1 ontsluiting. Op de Marsweg komen 2 ontsluitingen. De positie van de woningen, parkeerplaatsen en ontsluitingen kunt u terugvinden op de plankaart.

Wat gebeurt er met de bestaande sloot aan de kant van De Volmolen?

Deze watergang wordt verlegd. Het schone water dat deze sloot voedt wordt verder het plangebied ingevoerd om een schoon en aantrekkelijk watermilieu in het gehele plangebied te creëren. De nieuwe watergang langs De Volmolen krijgt de vorm van een wadi. Een sloot is op die plek niet goed te beheren. Een wadi is een systeem voor opvang en geleidelijke afvoer van hemelwater.

Wat voor een soort groenvoorzieningen komen er in de Tuunen?

De Tuunen wordt een groene wijk met diverse bosbeplanting, bomen en een bosperceel in het hart van de wijk.

Heeft u een andere vraag?

Staat uw vraag er niet tussen? Mail dan uw vraag naar detuunen@texel.nl of deel uw vraag via het contactformulier.